• akrep_1.jpg
 • akrep_2.jpg
 • akrep_3.jpg
 • balik_1.jpg
 • cekirge_1.jpg
 • cekirge_2.jpg
 • cicek_1.jpg
 • cicek_2.jpg
 • cicek_3.jpg
 • cicek_4.jpg
 • cicek_5.jpg
 • cicek_6.jpg
 • cicek_7.jpg
 • domuz_1.jpg
 • kablumbaga_1.jpg
 • kelebek_1.jpg
 • kelebek_2.jpg
 • kertenkele_1.jpg
 • kertenkele_2.jpg
 • kertenkele_3.jpg
 • kertenkele_4.jpg
 • kirpi_1.jpg
 • kus_1.jpg
 • kus_2.jpg
 • orumcek_1.jpg
 • yilan_1.jpg

Projenin Amaçları :
Bu proje ile, ilimizde yetişen ve yayılış gösteren bitki ve hayvan türlerini içeren biyolojik çeşitliliğin, nadir ve endemik bitkilerin belirlenmesi ve bu türlerin bölge halkına tanıtılması için Biyolojik Çeşitlilik’in belirlenmesine yönelik fizibilite yapılması amaçlanmaktadır.

Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar
Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik yapılacak olan fizibilite çalışmasında bölge halkı, konu ile ilgilenen özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları projeden doğrudan olumlu etkilenecektir.  Projeden uzun vadede çevre, orman, tarım, hayvancılık, organik tarım, turizm, eğitim, doğa koruma alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ve kuruluşları, özel sektör, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve Gaziantep halkına katkı sağlayacaktır.

Projenin beklenen sonuçları:
İlimizin biyolojik çeşitliliğinin tespit edilmesi ve basılı bir döküman haline getirilmesi bu türlerin gelecek nesillere aktarılmasını ve belli bir biyolojik değer taşıyan bitki ve hayvanların tanınmasını ve korunmasını sağlayacaktır.